Stefan WITWICKI

WITWICKI Stefan, 1801-47, poeta; od 1832 we Francji; przyjaciel i naśladowca A. Mickiewicza; Piosenki sielskie (1830, spopularyzowane z muzyką F. Chopina i S. Moniuszki), liryki patriotyczne, parafrazy biblijne, poemat dramatyczny, publicystyczno-moralistyczne Wieczory pielgrzyma (1837-42).