Stanisław Ignacy WITKIEWICZ

WITKIEWICZ Stanisław Ignacy, pseudonim Witkacy, 1885-1939, syn Stanisława, pisarz, malarz, teoretyk sztuki, filozof; twórca teorii Czystej Formy, główny wyraziciel katastrofizmu w literaturze polskiej; filozoficzne, groteskowo-parodystyczne dramaty (Tumor Mózgowicz, wystawienie 1921, W małym dworku, wystawienie 1923, Jan Maciej Karol Wścieklica, wystawienie 1925, Szewcy, wystawienie 1957, Oni, wystawienie 1963); historiozoficzne powieści (Pożegnanie jesieni 1927, Nienasycenie 1930); groteskowo-fantastyczne kompozycje malarskie, pejzaże i słynne, malowane we własnej "firmie" portrety; także fotografie; prace z dziedziny estetyki i filozofii (Nowe formy w malarstwie 1919, Szkice estetyczne 1922, Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia 1935).

więcej: Witkacy