Witold WIRPSZA

WIRPSZA Witold, 1918-85, poeta, prozaik; od 1971 w Berlinie Zachodnim; w latach 50. liryka w poetyce realizmu socjalistycznego (Polemiki i pieśni 1951), następnie oparta na eksperymentach językowych, o problematyce filozoficznej i religijnej (poematy Liturgia 1985 i Faeton, wydanie poza cenzurą 1988); powieści, opowiadania, szkice; przekłady z literatury niemieckiej.