Kazimierz WIERZYŃSKI

WIERZYŃSKI Kazimierz, 1894-1969, poeta; współtwórca grupy poetyckiej Skamander; od 1939 poza krajem, gł. w USA; we wczesnej liryce witalizm, liryczna euforia, optymizm (Wiosna i wino 1919, Wróble na dachu 1921, Laur olimpijski1927), w późniejszej - refleksja eschatologiczna i historiozoficzna (Wolność tragiczna 1936, Kurhany1938), akcenty nostalgiczno-patriotyczne, katastroficzne i polityczne (Korzec maku 1951, Tkanka ziemi 1960, Kufer na plecach 1964), protest przeciw sowietyzacji i zniewoleniu Polski (Czarny polonez 1968); utwory prozatorskie, eseje, wspomnienia; Poezje zebrane (1994).