Józef WEYSSENHOFF

WEYSSENHOFF Józef, 1860-1932, pisarz; powieści z życia ziemiaństwa, początkowo satyryczne (Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego 1898), później apologetyczne (Soból i panna1912); nowele, krytyka literacka, pamiętniki.