WERNYHORA

WERNYHORA, legendarny Kozak zaporoski z XVIII w., autor mistycznych przepowiedni o losach Polski; postać z obrazu J. Matejki i Wesela S. Wyspiańskiego.