WÓJCICKI

WÓJCICKI, Wóycicki, Kazimierz Władysław,1807-79, pisarz, historyk; redaktor "Biblioteki warszawskiej", kronikarz życia Warszawy XIX w. (Cmentarz Powązkowski... 1855-58, Warszawa... 1874-78), szkice historyczne i obyczajowe, opowiadania, opowieści oparte na folklorze (Klechdy1837); Pamiętniki dziecka Warszawy(1974).