Adam WAŻYK

WAŻYK Adam, 1905-82, poeta, eseista; związany z ruchem awangardy (Semafory1924); propagował realizm socjalistyczny (szkice W stronę humanizmu 1949), następnie podjął próbę rozrachunku z epoką stalinizmu w Polsce (Poemat dla dorosłych, druk 1955 w "Nowej Kulturze"); liryka (Labirynt1961, Zdarzenia 1977), powieści, eseje; przekłady z literatury francuskiej, rosyjskiej, antologia Od Rimbauda do Eluarda1965, zbiór manifestów poetyckich Surrealizm(1973).