Aleksander WAT

WAT Aleksander, właściwie A. Chwat, 1900-67, brat S. Broniszówny, poeta, prozaik; współtwórca polskiego futuryzmu; od końca lat 20. sympatyk komunizmu; 1940 aresztowany we Lwowie przez NKWD, na zesłaniu; 1946 powrócił do kraju, od 1959 na Zachodzie (od 1961 we Francji); groteskowe opowiadania, liryka osobista i refleksyjno-filozoficzna (Ciemne świecidło 1968); zainspirowany przez Cz. Miłosza "pamiętnik mówiony" Mój wiek (1977). Jego żona, Paulina (Ola) Watowa (1904-91), jest autorką wspomnień Wszystko co najważniejsze (1984).