Barbara WACHOWICZ

WACHOWICZ Barbara, ur. 1937, pisarka; twórczość poświęcona kultywowaniu narodowych tradycji i upamiętnianiu wybitnych Polaków: reportaże historycznoliterackie śladami życia i twórczości m.in. H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego, J. Kasprowicza, scenariusze filmowe i telewizyjne, wystawy, widowiska sceniczne.