Kantorbery TYMOWSKI

TYMOWSKI Kantorbery (właściwie Tomasz Kantorbery), 1790-1850, poeta klasycyzmu postanisławowskiego, tłumacz; członek Towarzystwa Patriotycznego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, uczestnik powstania listopadowego 1830-31 (poseł na sejm), później działacz emigracyjny w Paryżu; elegie, ody, bajki, wiersze okolicznościowe.