Samuel TWARDOWSKI

TWARDOWSKI Samuel, ok. 1600-61, poeta; przedstawiciel epiki barokowej; sielanka mitologiczna Dafnis... (1638), romans wierszem Nadobna Paskwalina (1655), poematy historyczne Władysław IV(1649), Wojna domowa z Kozaki i Tatary(1651-60); satyry polityczne, panegiryki, przekłady.