Kasper TWARDOWSKI

TWARDOWSKI Kasper, ok. 1592-przed 1641, poeta; barokowe wiersze miłosne (Lekcje Kupidynowe 1617), religijne, polityczne, poemat metafizyczno-alegoryczny (Pochodnia miłości Bożej 1628).