Julian TUWIM

TUWIM Julian, 1894-1953, poeta; współtwórca grupy poetyckiej Skamander; liryka naznaczona witalizmem i biologizmem (Czyhanie na Boga1918, Sokrates tańczący1920), następnie refleksyjna, nawiązująca do tradycji klasycznej (Rzecz czarnoleska1929, Biblia cygańska 1933, Treść gorejąca 1936); poematy: satyryczny Bal w Operze (1936, wydanie pełne 1946), liryczno-epicki Kwiaty polskie(powstał 1940-44, wydany 1949, wydanie pełne 1990); antologie anegdot i osobliwości obyczajowo-literackich; utwory dla dzieci (Lokomotywa 1938); przekłady, gł. klasyki rosyjskiej; Pisma zebrane(1986-93).