TURPIZM

TURPIZM, swoisty kult brzydoty pojawiający się w niektórych współczesnych kierunkach poetyckich; termin wprowadzony do krytyki przez J. Przybosia.