TRZECIESKI

TRZECIESKI, Trzycieski, Andrzej, ok. 1530-1584, poeta, działacz reformacyjny; psalmy, pieśni polskie i łacińskie, wiersze okolicznościowe, biografia M. Reja (autorstwo kwestionowane).