Andrzej TRZEBIŃSKI

TRZEBIŃSKI Andrzej, pseudonim Stanisław Łomień, 1922-43, poeta, krytyk literacki; współredaktor konspiracyjnego miesięcznika wydawanego przez grupę Sztuka i Naród; liryka, dramat z elementami groteski Aby podnieść różę (powstał 1942, wydanie 1970), refleksyjny dziennik; w publicystyce politycznej wyrażał poglądy Konfederacji Narodu; rozstrzelany przez Niemców; Kwiaty z drzew zakazanych(1972).