Andrzej TRETIAK

TRETIAK Andrzej, 1886-1944, historyk literatury, anglista, tłumacz; profesor Uniwersytetu warszawskiego; badacz angielskiego romantyzmu; przekłady utworów W. Szekspira.