Stanisław TREMBECKI

TREMBECKI Stanisław, ok. 1739-1812, poeta; od 1773 szambelan królewski; współtwórca klasycyzmu stanisławowskiego; bajki, wiersze libertyńskie (Oda nie do druku 1773), polityczne, poematy opisowe (rokokowy Powązki1774, wydanie 1802, refleksyjno-panegiryczny Sofiówka1806), komedia wierszem Syn marnotrawny wg Woltera (wystawiona 1779).