Andrzej TOWIAŃSKI

TOWIAŃSKI Andrzej, 1799-1878, twórca i ideolog sekty o charakterze teozoficznym; reprezentant jednego z nurtów mesjanizmu polskiego; wywarł wpływ m.in. na A. Mickiewicza i J. Słowackiego; m.in. Biesiada...(1842), Pisma (1882).