Wit TARNAWSKI

TARNAWSKI Wit, 1894-1988, krytyk literacki, prozaik; z wykształcenia lekarz; od 1948 w Wielkiej Brytanii; badacz twórczości J. Conrada (Conrad. Człowiek, pisarz, Polak 1972); esej Pisarze chrześcijańskiej rozpaczy (1977), szkice o polskich pisarzach emigracyjnych Od Gombrowicza do Mackiewicza (1980); powieść, opowiadania, wspomnienia.