Mikołaj SĘP SZARZYŃSKI

SĘP SZARZYŃSKI Mikołaj, ok. 1550-1581, poeta; nowatorska liryka religijno-filozoficzna zapowiadająca barok; sonety, parafrazy psalmów, erotyki; Rytmy abo Wiersze polskie (1601).