SŁOTA

SŁOTA, Złota, Przecław, ?-1419, poeta; autor Wiersza o chlebowym stole (powstał ok. 1400), najdawniejszego zabytku polskiej poezji świeckiej.