Antoni SŁONIMSKI

SŁONIMSKI Antoni, 1895-1976, poeta, publicysta; współtwórca grupy Skamander; w czasie II wojny światowej i po wojnie, do 1951 (z przerwami) w Wielkiej Brytanii; 1956-59 prezes ZLP; 1964 inicjator Listu 34w obronie swobód twórczych; liryka refleksyjna związana z tradycją polskiego romantyzmu; poematy Czarna wiosna(1919), Popiół i wiatr (1942), zbiory Okno bez krat (1935), Alarm(1940), Wiek klęski(1945); powieści, komedie satyryczne, felietony (Kroniki tygodniowe 1927-39, wybór 1956); wspomnienia.