Maciej SŁOMCZYŃSKI

SŁOMCZYŃSKI Maciej,ur. 1920, pisarz i tłumacz; opowiadania, utwory dramatyczne, powieści dla młodzieży i kryminalne (pod pseudonimem Joe Alex); przekłady z literatury angielskiej, m.in. dzieł J. Miltona (Raj utracony), J. Joyce'a (Ulisses), W. Szekspira (Dzieła wszystkie).