Szymon SZYMONOWIC

SZYMONOWIC Szymon, Simon Simonides, 1558-1629, poeta epoki odrodzenia; organizator Akademii Zamojskiej; realistyczne Sielanki 1614 (m.in. Żeńcy), łaciński dramat Castus Joseph (1587).