SZTUKA I NARÓD

SZTUKA I NARÓD,konspiracyjna grupa literacka działająca 1942-44 w Warszawie, zbliżona do organizacji Konfederacja Narodu; od IV 1942 do VII 1944 wydawała miesięcznik "Sztuka i Naród", podejmujący problemy kulturalne, literackie, polityczne, społeczne (polemiki z tendencjami literatury przedwojennej i postawami ideowymi lewicy); druk utworów literackich; redaktor O.B.Kopczyński , S. Marczak-Oborski, W. Bojarski, A. Trzebiński, T. Gajcy, ponadto w grupie m.in. Z.L. Stroiński, S. Marczak, L.M. Bartelski.