Władysław SYROKOMLA

SYROKOMLA Władysław, właściwie Ludwik Kondratowicz, 1823-62, poeta; w stylu bliski poezji ludowej ("lirnik wioskowy"); poetyckie gawędy i obrazki (Urodzony Jan Dęboróg1854, Janko Cmentarnik 1856), liryki (Melodie z domu obłąkanych 1862), przekłady poetów polsko-łacińskich; utwory sceniczne, szkice z podróży.