Zdzisław Leon STROIŃSKI

STROIŃSKI Zdzisław Leon, pseudonim Marek Chmura,1921-44, poeta; związany z konspiracyjnym miesięcznikiem "Sztuka i Naród"; metaforyczno-wizyjne liryki, gł. prozą (cykl Okno1943); poległ w powstaniu warszawskim 1944.