STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH

STOWARZYSZENIE PISARZY POLSKICH,organizacja zawodowa pisarzy polskich (żyjących w kraju i za granicą), powołana 1989 w Warszawie z inicjatywy byłych członków ZLP (rozwiązanego 1983) oraz twórców nie zrzeszonych; prezesi: J.J. Szczepański, od 1990 A. Braun, od 1993 L. Marjańska, od 1996 M. Grześczak.