Anatol STERN

STERN Anatol, 1899-1968, poeta, prozaik; współtwórca polskiego futuryzmu; zbiory wierszy (Futuryzje1919, Ziemia na lewo1924, z B. Jasieńskim), poemat Europa(1929), powieści, opowiadania, wspomnienia, scenariusze filmowe, szkice literackie Poezja zbuntowana (1964); przekłady (m.in. W.W. Majakowskiego); Wiersze zebrane (1986).