Jerzy STEMPOWSKI

STEMPOWSKI Jerzy, pseudonim Paweł Hostowiec,1894-1969, eseista, krytyk literacki; od 1940 w Szwajcarii; eseistyka inspirowana kulturą klasyczną (Eseje dla Kassandry 1961, Listy z ziemi berneńskiej 1974); szkice literackie (Chimera jako zwierzę pociągowe 1933); tłumacz m.in. Doktora Żywago B. Pasternaka.