Edward STACHURA

STACHURA Edward, 1937-79, poeta, prozaik; w twórczości typ bohatera nadwrażliwego, poszukującego autentycznych przeżyć, m.in. poprzez kontakt z naturą; poezje (Dużo ognia 1963), opowiadania, powieści (Cała jaskrawość1969, Siekierezada 1971), opowieść poetycka Wszystko jest poezja (1975), dialog filozoficzno-poetycki Fabula rasa (1979); Poezja i proza (1982).