Michał SPRUSIŃSKI

SPRUSIŃSKI Michał, 1940-81, krytyk literacki, poeta; klasycyzująca liryka (wybór Miejsce w słońcu 1984); szkice literackie (Między prawdą a zmyśleniem1978, Zwycięzcy i pokonani 1984), monografia Juliusz Kaden-Bandrowski (1971); przekłady poezji.