Kazimierz SOWIŃSKI

SOWIŃSKI Kazimierz, 1907-82, poeta; od 1948 w Wielkiej Brytanii, 1952-72 w Monachium (pracownik RWE); poezje refleksyjne (Monogramy 1964, Ojczyzna za horyzontem1977, Z krańca na kraniec1979).