Jan Dymitr SOLIKOWSKI

SOLIKOWSKI Jan Dymitr, ok. 1539-1603, prozaik, pisarz polityczny; sekretarz Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego; arcybiskup lwowski; brał udział w przygotowaniu unii brzeskiej 1596; dialogi (Rozmowa kruszwicka1573, Rozmowa Gąski ze św. Bartłomiejem 1574), poematy.