SKAMANDER

SKAMANDER, grupa poetycka (J. Lechoń, K. Wierzyński, A. Słonimski, J. Tuwim, J. Iwaszkiewicz) uformowana wokół pisma "Pro Arte et Studio" (1916-19), 1918-19 związana z kawiarnią Pod Picadorem, następnie z "Wiadomościami Literackimi", działająca do schyłku lat 30.; wydawała pismo "Skamander" (1920-28 i 1935-39); postulowała m.in. powiązanie poezji z teraźniejszością, odejście od tematyki zadań obywatelskich i martyrologii narodowej; wspólne elementy praktyki twórczej: witalizm, aktywizm, antymodernizm, wprowadzenie mowy potocznej oraz elementów satyry, humoru i ironii, przy zachowaniu tradycyjnych form wyrazu.