Jerzy Stanisław SITO

SITO Jerzy Stanisław, ur. 1934, poeta; 1948-59 w Wielkiej Brytanii; członek grupy Kontynenty; przedstawiciel współczesnego neoklasycyzmu; zbiory wierszy (Wiozę swój czas na ośle1958, Ucieczka do Egiptu1964); utwory sceniczne (Polonez, wystawienie 1981), szkice literackie (Szekspir dzisiaj 1971); przekłady m.in. utworów W. Szekspira; 1991-96 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Danii.