Maciej Kazimierz SARBIEWSKI

SARBIEWSKI Maciej Kazimierz, 1595-1640, poeta, teoretyk literatury, piszący w języku łacińskim; jezuita, kaznodzieja nadworny Władysława IV; w liryce mistrz formy horacjańskiej; epigramy, panegiryki, podręcznik poetyki O poezji doskonałej (1626-27, wydanie 1954).