Artur SANDAUER

SANDAUER Artur, 1913-89, krytyk literacki; profesor Uniwersytetu warszawskiego; szkice o poezji współczesnej (Poeci czterech pokoleń 1977); w głośnych kampaniach krytycznych opowiadał się za przyswajaniem polskiej literaturze dorobku europejskiej i polskiej awangardy (Moje odchylenia 1956, Bez taryfy ulgowej1959); badacz twórczości W. Gombrowicza, B. Schulza, M. Białoszewskiego; studia teoretycznoliterackie, biblistyczne; przekłady m.in. Biblii, pisarzy starożytnych i rosyjskich; opowiadania; Pisma zebrane (1985).