Andrzej SAMULOWSKI

SAMULOWSKI Andrzej, 1840-1928, poeta ludowy, publicysta i księgarz; krzewiciel polskości na Warmii; wiersze o tematyce patriotycznej i religijnej.