Wacław RZEWUSKI

RZEWUSKI Wacław, Emir Tadż ul-Fahr,1786-ok. 1831, poeta; awanturniczy podróżnik, uczestnik powstania listopadowego 1830-31; bohater utworów romantycznych (m.in. poematu lirycznego Farys A. Mickiewicza).