Jarosław Marek RYMKIEWICZ

RYMKIEWICZ Jarosław Marek, ur. 1935, pisarz, eseista, badacz literatury; profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; przedstawiciel współczesnego neoklasycyzmu (Czym jest klasycyzm? 1967); liryka refleksyjna o tematyce egzystencjalnej i metafizycznej (Konwencje 1957, Anatomia 1970, Thema regium 1978), historiozoficznej (Ulica Mandelsztama, wydanie poza cenzurą 1983); eseje literacko-biograficzne (Aleksander Fredro jest w złym humorze 1977, Żmut, Paryż 1987), dygresyjne Rozmowy polskie latem roku 1983 (wydanie poza cenzurą 1984), literacka rekonstrukcja losów żydowskich Umschlagplatz (Paryż 1988); utwory dramatyczne, parafrazy, przekłady hiszpańskich poezji i dramatów.