Jan ROSTWOROWSKI

ROSTWOROWSKI Jan, 1919-75, syn Karola Huberta, poeta, prozaik; podczas II wojny światowej w armii polskiej na Zachodzie, 1945-71 w Wielkiej Brytanii; liryki żołnierskie, refleksyjne, erotyki (Czas nie zagryza kobiet 1974); opowiadania wspomnieniowe (Nasi ludzie 1965, Portret z małpką 1975).