Mikołaj z Nagłowic REJ

REJ Mikołaj z Nagłowic, 1505-69, pisarz; jeden z pierwszych przedstawicieli polskiej literatury epoki odrodzenia, obrońca języka narodowego; kalwin; inicjator literatury politycznej związanej ze szlacheckim programem egzekucji praw (Krótka rozprawa między Panem, Wójtem a Plebanem 1543) i reformacyjnego piśmiennictwa religijno-moralnego (Żywot Józefa 1545, Kupiec1549, Postylla 1557), traktaty dydaktyczne (Wizerunek własny 1558, Żywot człowieka poczciwego 1568), epigramaty (Zwierzyniec 1562).