PSAŁTERZ

PSAŁTERZ, zbiór 150 psalmów ze Starego Testamentu; polskie przekłady psałterza należą do najstarszych zabytków literackich (Psałterz floriański XIV/XV w., Psałterz puławski XV w.).