Samuel PRZYPKOWSKI

PRZYPKOWSKI Samuel, ok. 1592-1670, działacz i pisarz ariański; zwolennik socynianizmu; poezje łacińskie, pisma religijno-polityczne.