Julian PRZYBOŚ

PRZYBOŚ Julian, 1901-70, poeta, eseista; współtwórca i kontynuator Awangardy Krakowskiej; współredaktor "Odrodzenia"; dążył do maksymalnej kondensacji, dynamizacji i metaforyzacji obrazu poetyckiego; w wierszach motywy urbanistyczno-techniczne (Śruby 1925), krajobrazowe (Z ponad 1930), społeczne (Równanie serca 1938), przeżycia wojenno-okupacyjne (Póki my żyjemy 1944), refleksje estetyczne i filozoficzne (Najmniej słów 1955); eseistyka literacka (Czytając Mickiewicza 1950, Linia i gwar 1959, Sens poetycki 1963).