Walery PRZYBOROWSKI

PRZYBOROWSKI Walery, pseudonim Z.L. Sulima, 1845-1913, pisarz i historyk; powieści historyczne dla młodzieży Bitwa pod Raszynem (1881), Szwedzi w Warszawie (1901), Dzieje 1863 roku (1897-1905 i 1919).