Ksawery PRUSZYŃSKI

PRUSZYŃSKI Ksawery, 1907-50, prozaik, publicysta; 1931-39 związany m.in. z wileńskim "Słowem" i "Wiadomościami Literackimi"; od 1939 w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i służbie dyplomatycznej RP na uchodźstwie; 1948-50 poseł RP w Holandii; reportaże (Podróż po Polsce 1937, W czerwonej Hiszpanii 1937), opowiadania (Trzynaście opowieści 1946, Karabela z Meschedu 1948), powieść Droga wiodła przez Narvik (1941).